Bestuur

Voorzitter Tobias van der Velde
Secretaris Monique Postma
Penningmeester Carin van der Mei
Wedstrijdsecretariaat Marco Postma tel. 0614356497
Bestuurslid jeugdzaken Antje van der Heide
Wedstrijdsecretariaat jeugd Jeannette Nijmeijer tel. 0512-342701

Jeugdbestuur

Voorzitter Jacob van der Heide
Secretaris Jeannette Nijmeijer
Lid Jilles de Vries

Jeugdactiviteitencommissie

Marrit Nijmeijer
Nynke de Bruin
Naomi van der Meulen
Ilse Postma

Ferdivedaasjeferbân

Sietske Talsma
Baukje Visser
Marieke Buursma

Sponsorcommissie

Pier van der Velde
Henny Aans
Jacob van der Heide
Antje van der Heide

Trainers

A-junioren Jacob van der Heide, Marrit Nijmeijer
C-aspiranten Aline van der Vee, Riemer de Vries
D-pupillen Baukje Visser, Jente Nijboer
E-pupillen Mariëlle Nijmeijer, Jildou van der Vee
F-pupillen Jildau Postma, Ilse Postma

(jeugd)Scheidsrechters

Kees van der Meulen
Henk de Vries
Marco Postma
Wiltsje Siderius
Sietske Talsma
Jildou van der Vee

Freonen fan TFS

Jacob van der Heide
Antje van der Heide