Bestuur

Voorzitter Tobias van der Velde
Secretaris Monique Postma
Penningmeester Carin van der Mei
Wedstrijdsecretariaat Marco Postma tel. 0614356497
Bestuurslid jeugdzaken Antje van der Heide
Wedstrijdsecretariaat jeugd Jeannette Nijmeijer tel. 0626164628

Jeugdbestuur

Voorzitter Jacob van der Heide
Secretaris Jeannette Nijmeijer
Lid Marcel van der Meulen

Jeugdactiviteitencommissie

Marrit Nijmeijer
Nynke de Bruin
Jente Nijboer

Ferdivedaasjeferbân

Baukje Visser

Sponsorcommissie

Pier van der Velde
Henny Aans
Jacob van der Heide
Antje van der Heide
Willem Visser

Trainers

B-aspiranten Marrit Nijmeijer, Jente Nijboer
C-aspiranten Aline van der Vee, Riemer de Vries
D-pupillen Marco Postma
E-pupillen Mariƫlle Nijmeijer, Jildou van der Vee, Baukje Visser
F-pupillen Jildau Postma

(jeugd)Scheidsrechters

Kees van der Meulen
Henk de Vries
Marco Postma
Sietske Talsma
Jildou van der Vee
Jeannette Nijmeijer

Freonen fan TFS

Jacob van der Heide
Antje van der Heide