Wist U dat...

Gepubliceerd op 9 januari 2020 om 14:32

Wist U dat...

 • Een der receptiegangers Jan vd V. een pluimpje gaf voor de chinees.

 • Jan toen zei: "beste jonge moai dat it smakke hat, mar ik haw it net levere".

 • Jan denkt dat hij het “maal” de eerst volgende keer wel weer levert.

 • De jongste “beppesizzer” van Swaantsje het woord kantine/receptie opving.

 • Zij direct de link legde met korfbal.

 • Zij niet naar huis wilde maar subiet naar de kantine.

 • Zij dus niet uit de auto was te krijgen, dus zij ook op de nieuwjaarsreceptie verscheen.

 • De receptiegangers zich niet massaal aan de dresscode (chique) hielden.

 • Er gelukkig uitzonderingen waren.

 • Dit Jitze, Wouter ( van Jildau) en Swaantsje waren.

 • De nieuwjaarsreceptie prima geslaagd is.

 • Dit mede kwam door de grote opkomst, m.n. voetbal vrouwen en mannen.

 • De korfbalvrouwen uit de Ferdivedaasje commisie (Marieke, Sietske en Baukje) een grote pluim verdienen.

 • Ook onze oudste supporter H.A. 88jaar, weer aanwezig was.

 • Jildou vd V. vlak na Sinterklaas om een kribbe verlegen was.

 • Op de vraag “wanneer komt de poppe?" zij het antwoord schuldig moest blijven.

 • Evert er dus niet over in hoeft te zitten dat hij nog een selectie-speelster moet missen.

 • Baukje V. wel een aantal maanden weggaat.
 • Zij gaat backpacken in Azië.
 • De selectie momenteel verschillende trainers heeft.
 • Wij Evert heel veel beterschap en sterkte wensen.