Uitnodiging MFC DC

Gepubliceerd op 16 augustus 2020 om 21:18

Dinsdag 25 augustus vindt er in de gymzaal van Drachtstercompagnie een informatiebijeenkomst plaats betreffende de bouw van het nieuw te bouwen MFC op het sportcomplex. 

Vanwege de Coronamaatregelen zullen er drie sessies worden georganiseerd van 45 minuten voor 30 personen per keer. De starttijden zijn: 19.00 uur,
19.45 uur en 20.30 uur. Opgave vóór 20 augustus a.s. bij pieterpostma55@outlook.com (secretariaat van stichting “It Trefpunt”) met vermelding van welke starttijd. Na aanmelding volgt een bevestiging per mail.