In memoriam: J.C. (Jappie) Bos

Gepubliceerd op 15 december 2020 om 18:46

Op 8 december is Jappie Bos overleden. Jappie was vanaf de oprichting in 1946 lid van de korfbalvereniging TFS. Hij was toen 12 jaar en heeft zijn eerste wedstrijd in het tweede twaalftal van TFS gespeeld. Later heeft hij jarenlang in de seniorentwaalftallen gekorfbald. Tot zijn 50ste jaar! En daarna nog enkele jaren in de fameuze Knarren.

Al vroeg was Jappie heel actief voor de vereniging. Dat begon met zijn taak als balbewaarder, samen met zijn broer. De ballen moesten goed ingevet blijven, en op spanning gebracht. Daarnaast heeft hij jarenlang in het bestuur van de vereniging gezeten,, eerst 5 jaar als penningmeester, en later 13 jaar als voorzitter. En daarna ook nog wel weer voor kortere perioden als lid van het bestuur van kv TFS. Hij heeft de vereniging door slechte en goede tijden geloodst.

Jappie is altijd bijzonder actief geweest voor de korfbalsport en voor TFS in het bijzonder: 14 jaar scheidsrechter, 13 jaar scheidsrechterbeoordelaar, wedstrijdsecretaris, lid van de rayon- en halcommissie Drachten, wedstrijdleider op seriedagen, verzorgen van programmaboekjes, lid van de jubileumcommissie, oprichten van de sponsorcommissie, coach van een juniorenteam, trainer bij kv Oerterp en vast nog meer.  Verder heeft Jappie aan de wieg gestaan van het logo van TFS. Het schilderij dat in de kantine hangt, is door Jappie gemaakt en heeft hij tijdens het 50-jarig jubileum geschonken aan de vereniging.

Jappie Bos was een bijzonder trouw lid van TFS. In 1976 werd hij geëerd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van het KNKB en van TFS met een Bondsspeld. Later, in 2006, ontving hij deze vanwege het volbrengen van het 60-jarig jubileum en werd hij erelid van kv TFS. In 2007 ontving Jappie voor zijn vele maatschappelijke werk een koninklijke onderscheiding. Zijn inzet voor de korfbalvereniging was daar een belangrijk onderdeel van.

Met het overlijden van Jappie is een jarenlang grote steunpilaar van de vereniging heengegaan. Zonder supervrijwilligers als hij kunnen verenigingen niet bestaan. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn naam is voor altijd verbonden aan de korfbalvereniging Troch Freonskip Sterk uit Drachtster Kompenije.